Inzingane Happy Foundation ondersteunt kleinschalige projecten met effectieve adviezen en minimale financiële middelen om meer kleur te geven aan het leven van jonge, kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika

Naam van instelling

Stichting Izingane Happy Foundation


Fiscaal nummer/RSIN

8556.95.213


Adresgegevens

Pastoorstraat 5

1411 SC Naarden-Vesting

Telefoon 06 21 806708

Email adres info@izingane.nl

Website www.izingane.nl


Doelstelling

De Stichting heeft statutair ten doel:

De consultancy in de breedste zin met betrekking tot de exploitatie en het management van kinderprojecten in Afrika, speciaal van rurale kinderprojecten in Zuid-Afrika en het werven van fondsen ter verbetering en/of continuering van dergelijke projecten.


Actuele beleidsplan (Visie)

Beslissingen m.b.t.. financieel steunen van speciale projecten zullen in het eerste kwartaal van 2016 worden genomen.


Bestuur

Karel Knoll

Vincent Mentzel

Thomas Vles

Lonie Vles-Rosenmöller


Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2015 hebben geen activiteiten plaats gevonden.


Financiën

De Stichting is opgericht 6 november 2015 en haar eerste echte activiteiten zullen worden verantwoord in 2016.

In 2015 hebben geen activiteiten plaats gevonden.


Update /Nieuwsbrief

Update (nieuwsbrief) nr. 1 December 2015 (klik hier)

Update (nieuwsbrief) nr. 2 Mei 2016  (klik hier)

Update (nieuwsbrief) nr. 3 December 2016 (Klik hier)

De Izingane Happy Foundation Brochure (klik hier)